Luyện thi Topik Tiếng Hàn sơ cấp

 • (2 Đánh giá)
Giá gốc: 999.000 / Khóa học
Chỉ còn: 599.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI KHÓA HỌC LUYỆN THI TOPIK TIẾNG HÀN 

Giới thiệu khóa học

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI KHÓA HỌC LUYỆN THI TOPIK TIẾNG HÀN 


CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI KHÓA HỌC LUYỆN THI TOPIK TIẾNG HÀN 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Test tiếng Hàn sơ cấp -1
 • Bài 2: Test tiếng Hàn sơ cấp -2
 • Bài 3: Test tiếng Hàn sơ cấp -3
 • Bài 4: Test tiếng Hàn sơ cấp-4
 • Bài 5: Test tiếng Hàn sơ cấp-5
 • Bài 1: Test tiếng Hàn sơ cấp- 6
 • Bài 2: Test tiếng Hàn sơ cấp-7
 • Bài 3: Test tiếng Hàn sơ cấp-8
 • Bài 4: Test tiếng Hàn sơ cấp-9
 • Bài 5: Test tiếng Hàn sơ cấp-10
 • Bài 1: Test tiếng Hàn sơ cấp- 11
 • Bài 2: Test tiếng Hàn sơ cấp -12
 • Bài 3: Test tiếng Hàn sơ cấp -13
 • Bài 4: Test tiếng Hàn sơ cấp- 14
 • Bài 5: Test tiếng Hàn sơ cấp- 15
 • Bài 1: Test tiếng Hàn sơ cấp -16
 • Bài 2: Test tiếng Hàn sơ cấp -17

Thông tin giảng viên

anzict
18 Học viên 12 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

5
2 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Tuyen Hoang

Khoá học hữu ích cho học viên muốn học tiếng Hàn và thi lấy chứng chỉ chuẩn quốc tế

anzict

chương trình hữu ích cho người học