Luyện thi Topik Tiếng Hàn trung cấp 1

 • (1 Đánh giá)
Giá gốc: 2.500.000 / Khóa học
Chỉ còn: 1.499.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI KHÓA HỌC LUYỆN THI TOPIK TIẾNG HÀN 

Giới thiệu khóa học

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI KHÓA HỌC LUYỆN THI TOPIK TIẾNG HÀN 


CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI KHÓA HỌC LUYỆN THI TOPIK TIẾNG HÀN 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Test tiếng Hàn trung cấp -1
 • Bài 2: Test tiếng Hàn trung cấp -2
 • Bài 3: Test tiếng Hàn trung cấp -3
 • Bài 4: Test tiếng Hàn trung cấp -4
 • Bài 5: Test tiếng Hàn trung cấp -5
 • Bài 6: Test tiếng Hàn trung cấp- 6
 • Bài 7: Test tiếng Hàn trung cấp- 7
 • Bài 8: Test tiếng Hàn trung cấp- 8
 • Bài 9: Test tiếng Hàn trung cấp-9
 • Bài 10: Test tiếng Hàn trung cấp-10
 • Bài 1: Test tiếng Hàn trung cấp- 11
 • Bài 2: Test tiếng Hàn trung cấp -12
 • Bài 3: Test tiếng Hàn trung cấp -13
 • Bài 4: Test tiếng Hàn trung cấp- 14
 • Bài 5: Test tiếng Hàn trung cấp- 15
 • Bài 1: Test tiếng Hàn trung cấp- 16
 • Bài 2: Test tiếng Hàn trung cấp -17
 • Bài 3: Test tiếng Hàn trung cấp -18
 • Bài 4: Test tiếng Hàn trung cấp- 19
 • Bài 5: Test tiếng Hàn trung cấp- 20

Thông tin giảng viên

anzict
18 Học viên 12 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Hocngoainguonline

chương trình hay và hữu ích cho học viên